Privatumo politika | LITHOME
R Ū P E S T I N G A I   A P G A L V O T I   N A M A I

Privatumo politika

LITHOME („LITHOME“ vadinamos visos žemiau nurodytos uždarosios akcinės bendrovės kartu ar kiekviena iš jų atskirai) privatumo politika (toliau – privatumo politika) numato pagrindines Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas:

Jums lankantis LITHOME ar jo vystomų nekilnojamojo turto projektų internetinėse svetainėse. Šiuo metu esančios internetinės svetainės:

 

www.sietyno3.lt
www.citymore.lt
www.citystories.lt
www.algirdopromenada.lt
www.snipiskiuperspektyvos.lt
www.didlaukio3.lt
www.lithome.lt
www.aureahome.lt
www.newmoon.lt

 

 1. Jums lankantis LITHOME ar jo vystomų nekilnojamojo turto projektų socialinių tinklų paskyrose ar socialiniuose tinkluose esančiuose puslapiuose (facebook, instagram, Linkedin);
 2. Jums siunčiant paklausimus, skirtus LITHOME (elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, internetiniame puslapyje tam skirtoje paklausimo formoje);
 3. Jums pateikiant savo informaciją LITHOME atstovams renginiuose (parodų metu ir kituose).

Svarbu: LITHOME pasilieka teisę keisti šios privatumo politikos turinį. Todėl rekomenduojame atidžiai perskaityti šią privatumo politiką kiekvieną kartą atliekant aukščiau nurodytus veiksmus.

Jūsų asmens duomenų valdytojai yra šios LITHOME grupės įmonės:

Įmonės pavadinimas Juridinio asmens kodas
UAB „Lithome“ 302939844
UAB „Padvariškių namai“ 302735667
UAB „Aušrinės butai“ 302695678
UAB „Balsiai plius“ 302529083
UAB „Ratoka“ 302669847
UAB „Topazo“ 302460210

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas

LITHOME saugos Jūsų asmens duomenis ne ilgiau kaip 2 metus, kurie skaičiuojami nuo asmens duomenų gavimo dienos. Jums įsigijus iš LITHOME nekilnojamąjį turtą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti.

Asmenys, kuriems LITHOME gali perduoti Jūsų asmens duomenis

 1. LITHOME darbuotojai;
 2. Teisėsaugos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais;
 3. Asmenys, kurių paslaugomis LITHOME naudojasi vykdydama savo veiklą;
 4. Asmenys, kuriems Jūsų asmens duomenys perduodami Jūsų prašymu ar sutikimu.

Teisės aktų numatyta tvarka ir atsižvelgiant į juose numatytas išimtis turite teisę:

 1. gauti informaciją apie LITHOME tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 2. prašyti LITHOME pataisyti turimus Jūsų asmens duomenis;
 3. prašyti LITHOME ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 4. prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis;
 5. atšaukti duotą sutikimą;
 6. ginčyti Jūsų asmens duomenų naudojimą;
 7. skųsti Jūsų asmens duomenų naudojimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Toliau pateikiame atsakymus į svarbiausius su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus Jums atliekant veiksmus, kurių atveju asmens duomenų apsaugą numato ši privatumo politika.
Stengiamės pateikti visą Jums svarbią informaciją. Jei šioje privatumo politikoje neradote atsakymų į Jums rūpimus su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ar norite pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, kreipkitės elektroniniu paštu info@lithome.lt arba adresu Kaireivių g. 11B,  Vilniuje ir mes mielai Jums padėsime.

Informacija interneto
svetainės naudotojams

Šioje privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei esate interneto svetainės naudotojas.

Kokią informaciją apie mane renkate?

Interneto protokolo adresas (toliau – IP), įrenginio informacija, prisijungimo informacija (sesijos internetiniame puslapyje data, laikas, trukmė, kita informacija, saugoma slapukuose).

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Rinkodaros tikslais, taip pat siekdami pateikti Jums aktualiausią informaciją, užtikrinti patogų ir sklandų interneto svetainės naudojimą.

Kaip renkate informaciją apie mane?

Naudodami slapukus arba Jums pateikus paklausimą (plačiau žr. „Informacija asmenims, kurie siunčia LITHOME paklausimus“).

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai mažos apimties tekstinis dokumentas, kuris įrašomas Jūsų įrenginyje Jums naudojantis internetiniu puslapiu (toliau – Slapukai). Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.
Slapukus galite išjungti tvarkydami savo interneto naršyklės nustatymus. Tačiau išjungus Slapukus LITHOME internetiniai puslapiai gali tapti neprieinami.

Kokius slapukus naudojate?

 1. Būtinuosius Slapukus. Šie Slapukai reikalingi sklandžiam interneto svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis interneto svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie interneto svetainėje susikurtos paskyros.
 2. Analitinius / veikimo Slapukus. Šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi internetine svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga internetinės svetainės funkcionalumo tobulinimui. Šie Slapukai renka tik apibendrintą, o ne asmeninę informaciją.
 3. Funkcinius Slapukus. Šie Slapukai naudojami internetine svetaine pakartotinai besinaudojančio vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.
 4. Reklaminius / Trečiųjų šalių Slapukus. Šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi interneto svetaine pritaikoma vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.
  Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?
  Jūsų sutikimas (laikomas pateiktu Jums paspaudus interneto svetainėje pateiktą nuorodą „sutinku“ prie pranešimo apie slapukų naudojimą) ir / arba mūsų teisėtas interesas.

Informacija socialinių
tinklų naudotojams

Šioje privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei esate socialinių tinklų naudotojas.

Informaciją, kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame paskaityti žemiau pateiktus trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis:

 1. Jei esate socialinio tinklo „facebook“ naudotojas: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 2. Jei esate socialinio tinklo „Instagram“ naudotojas: https://help.instagram.com/155833707900388;
 3. Jei esate socialinio tinklo „Linkedin“ naudotojas: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Informacija asmenims, kurie
siunčia Lithome paklausimus

Šioje privatumo politikos dalyje atsakome į svarbiausius klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jei siunčiate paklausimus, skirtus LITHOME (elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose, internetiniame puslapyje tam skirtoje formoje).

Kokius mano asmens duomenis renkate?

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, paklausimo turinys (įskaitant ir paklausimo temą bei priedus), paklausimo data, atsakymas į paklausimą, telefono numeris, kita Jūsų pateikta informacija.

Kodėl renkate mano asmens duomenis?

Siekdami suteikti Jums aktualią informaciją, užtikrinti informacijos atsekamumą tęstinio bendravimo atveju, tinkamai įgyvendinti esamus sutartinius santykius ir / ar užtikrinti mūsų teisėtus interesus.

Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų sutikimas (laikomas pateiktu Jums pateikiant paklausimą), sutarties vykdymas ir / arba mūsų teisėtas interesas.

Informacija asmenims, kurie pateikė
savo informaciją renginiuose

Duomenų tvarkymo, jei savo asmens duomenis pateikėte LITHOME atstovams renginiuose (parodų metu ir kituose).

Kokius mano asmens duomenis renkate?

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie Jus dominančio nekilnojamojo turto savybes, taip pat ir kainą, informacija apie Jūsų šeimyninę padėtį, kita Jūsų pateikta informacija.

Kodėl renkate mano asmens duomenis?

Rinkodaros ir nekilnojamojo turto pardavimo tikslais.

Kaip renkate mano asmens duomenis?

Juos pateikiate LITHOME atstovams renginiuose (parodų metu ir kituose).

Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų sutikimas.

Paskutinis atnaujinimas buvo atliktas: 2021-01-28